A program bemutatása

Az Úszó Nemzet Program (ÚNP) egy olyan egyedülálló és átfogó tervdokumentum, amely komplexen összefogja az óvodás és általános iskolás korú gyermekek úszásoktatásának második osztályig történő bevezetéséhez szükséges oktatási, infrastrukturális, szakmai és módszertani területeit.

A program hosszú távú célja a gyermekek egészséges életmódra való törekvésének ösztönzése, és ezáltal életminőségük javítása. A középtávú cél, hogy minden gyermeknek legyen lehetősége vízbiztos úszás elsajátítására az általános iskola 2. osztályáig nemtől, kortól, identitástól, szociális, fizikai és mentális helyzettől függetlenül.
A Magyar Úszó Szövetség a koncepció kidolgozására 2018 május elején szakértői csapatot hozott létre, melynek feladata a program összeállításához szükséges sportszakmai, oktatáspolitikai, üzemeltetési, tervezési, szabályozási, kivitelezési irányelvek kidolgozása és a témával közvetlenül, valamint ahhoz közvetetten kapcsolódó adatok begyűjtése, elemzése. Tekintettel a programot felölelő témák komplexitására a projektcsoport tagjait nemcsak sportszakmai, hanem építőipari, közlekedés-tervezési, területfejlesztési, létesítmény-üzemeltetési, jogi, valamint projektmenedzsment-területekről delegálták. A program készítése során a szakértők bevonták az illetékes oktatás-, és sportpolitikáért felelős tárca képviselőit, és az általuk megfogalmazott szakterületi javaslatokat beépítették a programba.

Az Úszó Nemzet Programban programban résztvevő korosztályok:
-Óvoda nagycsoport, 36 óra úszásoktatás (szeptember 1.-én, 5 éves kort betöltött gyermekek kerülhetnek a programba)
-Általános iskola 1. osztály, 36 óra úszásoktatás
-Általános iskola 2. osztály, 36 óra úszásoktatás
Összesen 108 x 45 perc úszásoktatás a 3 év alatt

Egerszegi Krisztina
ötszörös olimpiai bajnok úszó

Kedves Gyerekek!

Mi szólnátok hozzá, ha most meghívnálak benneteket egy nagy kalandra?

Persze kérdés, hogy kinek mi a kaland…

Nekem például kaland volt, amikor 3 és fél éves koromban, óvodásként a szüleim beírattak egy úszótanfolyamra. Akkor még nem egészen értettem, hogy mi jó származik nekem ebből, de mivel a csoportból többen is jelentkeztek, így én is lelkesen mentem.

Teltek-múltak a hetek, hónapok, és rájöttem, milyen jó dolog is a vízben lenni. Idővel észrevettem, hogy már nem a víz az úr, hanem én vagyok az, vagyis kényelmesen, mosolyogva tudok már mozogni ebben a fura közegben. Később már én magam kértem, hogy hadd mehessek úszni, és egyre több időt töltöttem az uszoda különleges világában. Innentől kezdve pedig a víznek mindig is helye volt az életemben, persze nem csak innivaló formájában.

Sok mindent köszönhetek a szüleimnek, hogy akkor beírattak az úszótanfolyamra, mert egy szuper kaland kezdődött el az életemben, amiért a mai napig hálás vagyok nekik. Kaptam egy olyan biztonságérzetet, hogy bárhol és bármikor kerültem is a vízbe, mindig jó érzés töltött el, hiszen tudtam: egy csodálatos valamivel van dolgom, amit uralni tudok.

Később a gyerekkort felváltotta a felnőtt lét, és eljött az idő, amikor én is szülővé váltam. Három gyermek anyukája lettem, két fiúé és egy lányé. Onnantól kezdve anyukaként már felelőséggel tartoztam értük. Mint minden szülő, a férjemmel mi is próbáltuk olyan dolgokkal megismertetni őket, amelyek később a segítségükre lesznek, amiktől többé válhatnak, amiknek a birtokában magabiztosabbak lesznek. Eljött az idő, amikor már akkorák voltak, hogy beírathattuk őket is úszótanfolyamra. Nem voltam benne biztos, hogy így lesz, de képzeljétek el, hozzám hasonlóan ők is egy nagyszerű kalandnak élték meg a vízben való létet, és egy életre megszerették az úszást!

Most benneteket is egy ilyen „vizes kalandra” szeretnélek hívni, amely során megbarátkoztok a vízzel és jól érzitek magatokat benne. A program végén pedig meg tudjátok majd mutatni a szüleiteknek, barátaitoknak, hogy milyen ügyesek is vagytok! Ez egy nagyszerű lehetőség, és szerintem egy próbát megér. Aztán majd néhány év múlva eldöntitek, hogy számotokra mekkora kaland volt ez…

Tanulj meg úszni!

Az úszás, mint életmentő mozgásforma, a vízbiztonság és úszásoktatás kérdése nemzetközi szinten is kiemelt fontossággal bír. Ezt felismerve az Európai Úszó Szövetség (LEN) 2018-ra egy teljesen új célkitűzést fogalmazott meg, a Learn-to-Swim, Prevent Drowning elnevezésű program elindítását, amelynek legfőbb célja a vízbe fulladás okozta halálesetek számának jelentős csökkentése, prevenciós célú oktatási programokkal.

Itthon az Úszó Nemzet Programmal szemben szigorú elvárás az úszásoktatás tanrendbe való illeszthetősége, függetlenül az iskolai intézmények földrajzi elhelyezkedésétől. Az úszásoktatási program hároméves keretében, összesen 108 tanítási órában, (36 óra/tanítási év) heti egy alkalommal vesznek részt a tanulók. Az oktatási tananyag 9 szintvizsgát tartalmaz (5+2+2 bontásban az évek alatt), amelynek a végére a tanulók képesek lesznek 100 métert folyamatosan, megállás nélkül leúszni, és otthonosan, biztonságosan mozogni a mélyvízben.

Hiszen a rendszeres sport nemcsak egészséges, de fitten és fiatalon tart!

Hírek

Támogatónk