Az Úszónemzet Programmal szemben szigorú elvárás az úszásoktatás tanrendbe való illeszthetősége, függetlenül az iskolai intézmények földrajzi elhelyezkedésétől. Az úszásoktatási program hároméves keretében, összesen 108 tanítási órában, (36 óra/tanítási év) heti egy alkalommal vesznek részt a tanulók. Az oktatási tananyag 9 szintvizsgát tartalmaz, amelynek a végére a tanulók képesek lesznek 100 métert folyamatosan, megállás nélkül leúszni, és otthonosan, biztonságosan mozogni a mélyvízben.
Az úszás órák pedig nem csak ahhoz járulnak hozzá, hogy a gyerekek megszerezzék a mai világban nélkülözhetetlen biztos úszástudást, hanem hogy a mostani korosztályra jellemző digitális eszközök által uralt, így mozgásszegény életmód helyett és mellett megismertesse a fiatal generációval az aktív és egészségtudatos élet pozitív hozadékait, hasznosan lekötve a gyermekek energiáit, ezzel pedig fejlesztve az összpontosító készségüket, amely a tanulás során is elengedhetetlen.

Az Úszó Nemzet Programban programban résztvevő korosztályok:
-Óvoda nagycsoport, 36 óra úszásoktatás (szeptember 1.-én, 5 éves kort betöltött gyermekek kerülhetnek a programba)
-Általános iskola 1. osztály, 36 óra úszásoktatás
-Általános iskola 2. osztály, 36 óra úszásoktatás
Összesen 108 x 45 perc úszásoktatás a 3 év alatt

A program első évében, a nagycsoportos óvodás korosztály heti egy alkalommal (a délelőtt nevelési időszak keretében) vesz részt az úszásoktatásban, akárcsak az általános iskola első és második évfolyamában, ahol szintén heti egy alkalommal (1×2 testnevelési óra keretében) járnak majd a tanulók úszásoktásra.
A törvényi szabályozásból kiindulva az ÚNP beillesztése a kerettantervbe úgy valósul meg, hogy az iskolákban szükséges 1×2 úszásórát a jogszabályi előírásokat figyelembe véve a mindennapos testnevelés keretében lehet megvalósítani két testnevelésóra tömbösítésével, lehetőleg a délelőtti tanítási időszakban (EMMI, 2018).

Az oktatási tananyag 9 szintvizsgát tartalmaz (3+3+3 bontásban az oktatási évek alatt). A szintvizsga egyben felmérő is, amennyiben valaki nem teljesíti, a csoporton szétosztásra kerül szintek szerint. A szintek szerinti oktatást az egy osztályhoz rendelt több oktató jelenléte lehetővé teszi. Az értékelések adminisztrációját a program alapján kifejlesztett on-line értékelési felület látja el.

 

 1. év: vízhez szoktatás, mélyvízhez szoktatás, hát- és gyorsúszás alapjai
 2. év: mellúszás alapjai, hát- és gyorsúszás haladó szint
 3. év: mellúszás haladó szint, felkészülés a vízi jártasság megszerzésére, vízből mentés alapismereteinek megszerzése

Szintek:

 1. szint: Kisvízhez szokott
 2. szint: Hátúszás alapfokon
 3. szint: Mélyvízhez szokott
 4. szint: Hátúszás haladó
 5. szint: Fejesugrás
 6. szint: Mellúszás alapfokon
 7. szint: Gyorsúszás alapfokon, vízből mentés alapfokon
 8. szint: Gyorsúszás haladó
 9. szint: Gyorsúszás-, mellúszás-, hátúszás haladó, vízből mentés alapjai, vízbeugrás
Részletes oktatási program