Az úszás napjaink egyik legkedveltebb mozgásformája, amely minden korosztály számára segítséget nyújt a testi és lelki egészség megőrzéséhez. Az úszni tudás és az úszás tanulása jelenlegi társadalmunkban a mindennapi testnevelés, a mindennapi mozgás egyik legalapvetőbb mozgásformája. Magyarország földrajzi adottsága (folyók, tavak, fürdők), valamint az élsportban kiemelkedően teljesítő úszóink is nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a szülők lehetőségeikhez mérten időt, energiát és erőforrást biztosítsanak arra, hogy gyermekeik megtanuljanak úszni. Az óvodás korban elkezdődő vízhez szoktatásnak és úszásoktatásnak köszönhetően a gyerekek egyre hamarabb ismerik meg a vizet.

Miért fontos, hogy a gyermeke megtanuljon úszni?

Az úszás az állóképesség fejlesztése és az izomzat teljes átmozgatása mellett, kíméli a gyermekek ízületeit, ezenfelül pedig olyan kedvező fiziológiai változásokat okoz, amelyek pozitív hatással vannak az:

 • izomzat fejlődésére (esetleges gerincferdülés megelőzésére)
 • koordinációs képességek fejlődésére,
 • állóképesség fejlődésére,
 • légzőrendszer fejlődésére,
 • szív- és érrendszer fejlődésére,
 • egyensúly fejlődésére,
 • ritmusérzék fejlődésére

Emellett a lelki és mentális egészség kialakulásában és fenntartásában is fontos szerepe van az úszásnak, így szintén pozitív hatással van az:

 • alkalmazkodóképesség fejlesztésére,
 • empátia fejlesztésére,
 • szabálykövetés erősítésére,
 • kitartás fejlesztésére,
 • türelem fejlesztésére,
 • a szellemi felfrissülésre
 • a testtudta javítására,
 • stressztűrőképesség fejlesztésére,

Ezenfelül az úszás, mint életmentő mozgásforma, a vízbiztonság és úszásoktatás kérdése nemzetközi szinten is kiemelt fontossággal bír. Ezt felismerve az Európai Úszó Szövetség (LEN) 2018-ra egy teljesen új célkitűzést fogalmazott meg, a Learn-to-Swim, Prevent Drowning elnevezésű program elindítását, amelynek legfőbb célja a vízbe fulladás okozta halálesetek számának jelentős csökkentése, prevenciós célú oktatási programokkal.

Itthon az Úszónemzet Programmal szemben szigorú elvárás az úszásoktatás tanrendbe való illeszthetősége, függetlenül az iskolai intézmények földrajzi elhelyezkedésétől. Az úszásoktatási program hároméves keretében, összesen 108 tanítási órában, (36 óra/tanítási év) heti egy alkalommal vesznek részt a tanulók. Az oktatási tananyag 9 szintvizsgát tartalmaz, amelynek a végére a tanulók képesek lesznek 100 métert folyamatosan, megállás nélkül leúszni, és otthonosan, biztonságosan mozogni a mélyvízben.

Azok a gyermekek, aki ügyesen mozognak a vízben és kedvet kapnak ahhoz, hogy megmérettessék magukat és versenyszerűen folytassák az úszást, ide kattintva akár egyesületet is választhatnak maguknak, így elmélyíthetik a medencében megszerzett tudásukat és jobban megismerhetik az élsport világát. Ugyan a magyar úszócsapat rendre szállítja az érmeket a nemzetközi korosztályos és felnőtt versenyekről, de nem csak emiatt érdemes a versenyszerű úszást választani, hanem profi sportolói életpálya lehetősége miatt is, amelynek számos pozitív hozadéka van, úgy mint: barátságok, utazás, nyelvtanulás, sportösztöndíj külföldi egyetemre, munkalehetőség hazai vagy nemzetközi sportszövetségnél, vagy akár a jövőben elhelyezkedés sportdiplomáciai területen.

Mikor, és mit tanul a gyermeke az Úszó Nemzet Program keretében?

Az Úszó Nemzet Programban programban résztvevő korosztályok:

-Óvoda nagycsoport, 36 óra úszásoktatás (szeptember 1.-én, 5 éves kort betöltött gyermekek kerülhetnek a programba)
-Általános iskola 1. osztály, 36 óra úszásoktatás
-Általános iskola 2. osztály, 36 óra úszásoktatás

Összesen 108 x 45 perc úszásoktatás a 3 év alatt

A gyermekek a hároméves Úszó Nemzet Program keretében a vízhez szoktatástól, az úszásnemek megismerésén át, a vízijártasság megszerzéséig 9 szintvizsgán vesznek részt (3+3+3 bontásban az oktatási évek alatt), amely az alábbiak szerint épül fel:

 1. év: vízhez szoktatás, mélyvízhez szoktatás, hát- és gyorsúszás alapjai
 2. év: mellúszás alapjai, hát- és gyorsúszás haladó szint
 3. év: mellúszás haladó szint, felkészülés a vízi jártasság megszerzésére, vízből mentés alapismereteinek megszerzése

Szintek:

 1. szint: Kisvízhez szokott
 2. szint: Hátúszás alapfokon
 3. szint: Mélyvízhez szokott
 4. szint: Hátúszás haladó
 5. szint: Fejesugrás
 6. szint: Mellúszás alapfokon
 7. szint: Gyorsúszás alapfokon, vízből mentés alapfokon
 8. szint: Gyorsúszás haladó
 9. szint: Gyorsúszás-, mellúszás-, hátúszás haladó, vízből mentés alapjai, vízbeugrás
Részletes oktatási program