Az Úszó Nemzet Program az úszásoktatást a legmagasabb szinten valósítja meg. Szakképzett oktatók, szakszerűen, több évtizedes tapasztalat alapján összeállított oktatási rendszeren keresztül, ellenőrzött körülmények között oktatják a több ezer gyermeket. Viszont az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapíthatjuk, hogy vannak olyan körülmények, amelyek folyamatosan változnak.

 

Az Úszó Nemzet Program lényege, hogy a gyermekekkel megszerettesse a vizet, ne féljenek ettől az idegen közegtől, és persze megtanuljanak úszni. A három korosztályt átölelő Program lényegi eleme, hogy egy évben 36 óra úszásoktatáson vegyen részt a gyermek, amely a legtöbb esetben elegendő arra, hogy megtanulják a hát- és mell, de még akár a gyorsúszást is.

 

Szájer Péter, az ÚNP oktatásmódszertani vezetője kiemelte, hogy az ÚNP működése során több olyan esettel is szembesültek, amire folyamatosan reagálni kell, ilyenek a betegségek, a hiányzások magas száma, a sajátos nevelési igényű gyermekek számának folyamatos emelkedése, a mozgáskoordinációs képességek hanyatlása, illetve a koncentrált koncentrációs képesség csökkenése.

 

Mi történik, ha betegség miatt kimarad az órákból a gyermek? Az ÚNP oktatási programja folyamatosan halad tovább, az esetlegesen hiányzók a következő alkalommal a tudásszint differenciálás miatt, a megfelelő szinten tudják az új feladatokat folytatni, társaikat utolérni.

 

Sok helyszínen előfordult, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek csoportonkénti magas száma miatt eleinte még nagyobb hangsúly volt a differenciáláson. Ez kihatással lehetett a haladásra is az órákon, az oktatók szakszerű folyamatos továbbképzésével megfelelő módszertant alkalmazva erre is sikerült jól reagálni.

 

Ahogy az iskolákban is jelzik a tanárok, úgy az uszodákban is érzékelhető a gyermekek koncentrált koncentrációs képesség csökkenése és a mozgásszegény életmód, amely ugyancsak kihat az úszásoktatásra is. Az oktatók azonban türelemmel állnak valamennyi gyermekhez, a szárazföldi gyakorlatok szerepe is felértékelődött, ilyen jellegű reagálásokkal nem jelenthet problémát az, hogy megbarátkozzanak a gyerekek a vízzel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment